Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Và Zuki Moba đã kết thúc thành công với $1,4 triệu trong
vòng tài trợ.
👉Chỉ còn 1 ngày nữa #Zukimoba sẽ IDO trên 5 nền t
ảng. Anh em hãy đặt báo thức để không bỏ lỡ cơ hội nhé.
⭐️Lưu ý:
– Listing PCS lúc: 15:00 UTC 20/11/2021
– Claim: 16:00 UTC 20/11/2021
– Contract: 0xE81257d932280AE440B17AFc5f07C8A110D21432
🌐 ZukiMoba’s social media:
______________
𝘾𝙤𝙞𝙣𝙡𝙖𝙗 – 𝘾𝙧𝙮𝙥𝙩𝙤 𝙀𝙖𝙨𝙮𝙜𝙖𝙢𝙚
👉Tham gia cộng đồng CoinLAB tại:
► Kênh thông tin CoinLAB: https://t.me/CoinLABchannel
► Cộng đồng thảo luận: https://t.me/coinLABgroup

Other News