REALYIELD

REAL YIELD – Xu hướng mới đem lại lợi nhuận thực trong Defi

Real Yield trong DeFi Trong tài chính truyền thống, Real Yield đo lường lợi tức danh nghĩa trừ đi lạm phát. VD: nếu một trái phiếu mang lại lợi nhuận 8% và lạm phát lên đến 7% trong suốt thời gian tồn tại của trái phiếu, thì lợi suất thực tế (Real Yield) của trái phiếu là 1%. Còn đối với DeFi, Real Yield trở thành lợi tức được tạo ra từ các hoạt động kinh tế và phí thu được từ các dịch vụ do giao thức cung cấp. Real Yield (Real Yield Farming) trong mô hình DeFi, lợi nhuận của người dùng được chia sẻ từ doanh thu giao thức thông qua stake hoặc lock token. Nguồn thu này phải được tính bằng tài sản blue chip hoặc stablecoin để đảm bảo giữ giá trị và thanh khoản cao theo thời gian. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất so với Defi 1.0 Với định nghĩa trên thì ra có thể chia DeFi thành 2 loại Token Emissions (Token được phân phát từ tổng cung, hay token mint từ không khí) Real Yield (Giá trị thật tạo ra lợi nhuận cho cả dự án lẫn nhà đầu

Read More »