Metavault

Hidden gem Metavault MVX – GMX Phiên Bản Polygon

Tổng quan Metavault – Nền tảng giao dịch DEX và CEX hỗn hợp, DeFi đột phá và sáng tạo. Có mô hình thiết kế tương tự GMX mới list Binance gần đây. Trong khi nhiều sàn DEX cũng đã có những ý tưởng và tham gia vào mảng này, nhưng chỉ một số ít được chọn như Metavault Trade, thực sự chuyển đổi và phục vụ mục đích hữu ích, đem lại doanh thu cho tất cả các nhà đầu tư và dự án. Metavault Trade sở hữu đầy đủ các bộ công cụ để giao dịch spot và long/ shot, Takeprofit and stop-loss… như trên CEX. Tuy nhiên thì phần Takeprofit & stop-loss ở đây, phải đợi sau khi mở vị thế mới đặt được lệnh. Hơi bất tiện so với CEX Được lên ý tưởng từ đầu năm 2022 và bắt đầu ra mắt sản phẩm vào tháng 6, mới đạt Total Volume hơn 100 triệu USD và thu hút 7.87 triệu USD TVL, dòng tiền dương Đối thủ cạnh tranh: Gains, MM Finance, Perpetual, MCDEX, DeriProtocol….   Điểm nổi bật của dự án MVX Sử dụng các pools liquidity riêng, giá giao dịch dựa trên dữ liệu

Read More »