GMX

GMX – Top 1 DEX phái sinh trên Arbitrum liệu có kéo lại được trend DEFI

Tổng quan GMX là sàn Long/Short phi tập trung, Stake theo cơ chế mới ổn định và dài hạn hơn defi 1.0 Phát triển trên Arbitrum và Avalanche từ 9/2021. Traders đc sở hữu đầy đủ các bộ công cụ để giao dịch spot và long/ shot như trên CEX Là sàn Perp đầu tiên trên Arbitrum, sở hữu lượng người dùng ổn định, doanh thu tăng đều từ 2021 đến nay Đối thủ cạnh tranh: dYdX, Perpetual, MCDEX, Gains….   Lý do nên sử dụng những sàn dạng này: Sàn phi tập chung Phí rẻ, mượt Hạn chế bị kill râu như trên CEX Giao dịch không cần KYC, Không bị đóng lệnh hay khóa tài khoản không lý do   Điểm nổi bật của dự án GMX GMX có thể cung cấp pool thanh khoản lớn mà không cần TVL quá cao như các AMM, Vì: GMX có các pools liquidity riêng, không phải dạng ghép cặp như Defi 1.0. Giá sẽ được giao dịch dựa trên giá theo thời gian thực được tổng hợp bởi Chainlink Oracles Vì giao dịch theo giá Oracle nên có thể giao dịch với khối lượng lớn lên đến hàng triệu USD

Read More »