Borrowing

Burrow Cash (BRRR) là gì? – Điểm nhấn Lending trên Near Protocol

BurrowCash (BRRR) là một giao thức Lending & Borrowing được xây dựng trên NEAR, cho phép người dùng cung cấp và vay các tài sản chịu lãi suất. Burrow tự định vị mình như một giao thức cho vay cấp độ tiếp theo mà không giống như các đối thủ cạnh tranh, bằng cách cho phép người dùng tận dụng tối đa các tài sản chịu lãi suất. Mới đây, Burrow Cash đã huy động được $5M từ nhiều VC lớn như Dragonfly Capital, ParaFi Capital,… Đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng Burrow Cash (BRRR) là gì? Burrow Cash là một dự án được xây dựng trực tiếp trên Near. Về bản chất tương tự như Aave và Compound. Trên Burrow, người dùng có thể gửi các tài sản như NEAR, DAI, USDT, USDC, ETH và wBTC để thu lãi, cũng như vay theo lãi suất có thể tùy chỉnh. Người dùng có thể mở khóa các khoản vay yield staking và tự hoàn trả từ các tài sản chịu lãi suất như stNEAR, cũng như stETH, stSOL và stFTM trong tương lai gần. Layer thanh khoản mà Burrow cung cấp sẽ là một thành phần quan trọng trong bối

Read More »