Avalanche

KyberSwap x Avalanche Rush Liquidity Mining – Cơn bão phần thưởng 1 triệu đô

Cơn bão phần thưởng 1 triệu đô 7 tháng trước, KyberSwap đã triển khai trên Avalanche Network và bắt đầu sự hợp tác với Avalanche Foundation, với Giai đoạn 1 đã tạo ra thành công lớn trong việc cung cấp tính thanh khoản và tỷ lệ cải thiện cho hệ sinh thái DeFi của Avalanche và cho phép Kyber Network bắt đầu hợp tác với các dự án hệ sinh thái phổ biến! Chương trình KyberSwap x Avalanche Rush Liquidity Mining Giai đoạn 2 bắt đầu vào ngày 21 tháng 3, với tổng giải thưởng lên tới hơn 1M$ trả bằng $AVAX và $KNC trong 4 tháng tới. => Đây là pool farm trên hệ AVAX có giải thưởng lớn nhất thời điểm hiện tại với APR cao gấp nhiều lần so với các pool farm AVAX khác (TraderJoe; Pangolin) Phần thưởng hơn $1M đã được phân bổ vào trong 4 Pools sau: USDC.e – USDC – vesting sau ~ 60 ngày USDT.e – USDT – vesting sau ~ 60 ngày ETH.e – WAVAX – không có thời gian vesting KNC – WAVAX – không có thời gian vesting APR cho các pool hiện tại USDC.e – USDC – APR: 14.6% – gấp

Read More »