Aurigami

Aurigami – Lending and Borrowing hàng đầu trên Aurora

Aurigami là một giao thức thanh khoản phi tập trung, không bị giám sát. Người dùng có thể dễ dàng vay và cho vay bằng tài sản crypto mà họ đang sở hữu   GIỚI THIỆU Aurigami – Lending and Borrowing hàng đầu trên Aurora Aurigami là một giao thức thanh khoản phi tập trung, không bị giám sát. Người dùng có thể dễ dàng vay và cho vay bằng tài sản crypto mà họ đang sở hữu. Người gửi có thể kiếm thu nhập thụ động bằng việc cung cấp thanh khoản và người vay thì có thể vay theo hình thức thế chấp quá mức. Được xây dựng trên Aurora cánh tay nối dài của Near Trên Aurigami người dùng sẽ cung cấp các loại tài sản như : USDC, USDT, WBTC, WNEAR, ETH, STNEAR, AURORA, TRI… để nhận được token PLY là native token của Aurigami. Và sau này khi Aurigami được niêm yết chúng ta có thể kiếm lợi nhuận từ việc bán nó với mức giá hợp lý. Một vài dự án tương tự với Aurigami: Aave, Compound, Maker, Benqui, Solend… Hiện, Aurigami đã nhận được đầu tư từ Dragonfly Capital và Polychain Capital, cùng sự

Read More »