Aptos Incentivized Testnet 3

Aptos Incentivized Testnet 3 – Dấu mốc quan trọng của Aptos Blockchain trước khi khởi chạy mainnet

Chương trình Aptos Incentivized Testnet (AIT) của Aptos Blockchain đã trải qua 2 giai đoạn. AIT-1 & AIT-2 đạt được nhiều kết quả khả quan trong quá trình vận hành mạng lưới, cùng với nhiều công cụ mới đã được triển khai. Aptos Incentivized Testnet giai đoạn 3 tiếp tục được triển khai trước khi mạng lưới Aptos Mainnet dự kiến được khởi chạy trong tháng 9. Cùng CoinLAB tìm hiểu thông tin AIT3 trong bài viết ngày hôm nay   Mốc thời gian quan trọng Giai đoạn đăng ký tham dự: từ 19/08/2022 đến ngày 25/08/2022. Nếu đăng ký tham gia thành công sẽ nhận được email từ Aptos Labs. Kết quả node validator được chọn sẽ được thông báo vào 29/08/2022. Giai đoạn testnet diễn ra từ 30/08/2022 đến ngày 09/09/2022 Ra mắt Mainnet Q3.2022 AIT4 – Q4.2022 Để phản ánh một môi trường thực tế cho việc khởi chạy mạng chính, số lượng người tham gia AIT-3 sẽ gần bằng AIT-2, vì vậy khoảng 225 người tham gia. Mục tiêu của Aptos là đảm bảo khởi chạy mạng chính một cách an toàn và bảo mật.   Một số điểm nổi bật của Aptos Incentivized Testnet 2 Có

Read More »