Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sau siêu phẩm Dragonkart IDO trên 5 nền tảng. Tiếp theo là siêu phẩm Zukimoba cũng IDO trên 5 nền tảng. Bật mí là giá $kart cập nhật tới giờ này đang là 3.2$. Vậy các bạn dự đoán xem zukimoba sẽ như thế nào?
Chỉ còn 1 ngày nữa zukimoba sẽ bắt đầu IDO trên Binstarter – một trong 5 nền tảng Launch:

🍀 BINSTARTER: 19/11 – 20 /11/2021
Allocation: $ 130,000
Mua bằng: $ BUSD
Chi tiết: https://bitly.com.vn/ydren4

🍀 BSCSTATION: 20/11/ 2021
Allocation: 80.000 USD
Mua bằng: $ BUSD
Chi tiết: https://bscstation.finance/#/launchpad

🍀 LAUNCHZONE: 20/11/ 2021
Allocation: 80.000 USD
Mua bằng: $ LZ & $ BUSD
Chi tiết: https://zukimoba.lz.finance/

🍀 KRYSTALGO: 20/11/2021
Allocation: 50.000 đô la
Mua bằng: $ BUSD
Chi tiết: https://go.krystal.app/

🍀 JLAUNCHPAD: 20/11/2021
Allocation: $ 20.000
Mua bằng: $ BUSD
Chi tiết: https://jlaunchpad.com/

🌐 ZukiMoba’s social media:
►Website: http://zukimoba.com
►Telegram: https://t.me/ZukiMoba
►Group Global: https://t.me/ZukiMobaGroup
►Group VietNam: https://t.me/ZukiMobaVietNamese
►Twitter: https://twitter.com/ZukiMoba
►Facebook: https://www.facebook.com/ZukiMoba
______________
𝘾𝙤𝙞𝙣𝙡𝙖𝙗 – 𝘾𝙧𝙮𝙥𝙩𝙤 𝙀𝙖𝙨𝙮𝙜𝙖𝙢𝙚
👉Tham gia cộng đồng CoinLAB tại:
► Kênh thông tin CoinLAB: https://t.me/CoinLABchannel
► Cộng đồng thảo luận: https://t.me/coinLABgroup
► Twitter: https://twitter.com/CoinLAB_Offi
► Facebook: https://www.facebook.com/CoinLABVN
#CoinLAB #ZukiMoba #Ido

Other News